The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20210616021933/http://robiq.cz/

ROBOTIKA, PROGRAMOVÁNÍ, FYZIKA A MATEMATIKA

Vyberte si svůj kurz

CENTRUM ROBIQ POSKYTUJE ZNALOSTI A ROZVÍJÍ VLOHY,
BEZ NICHŽ SE VE 21. STOLETÍ NELZE OBEJÍT!

JSOU TO TECHNOLOGIE VEHEMENTNĚ MĚNÍCÍ NEJRŮZNĚJŠÍ POLE PŮSOBNOSTI A ODVĚTVÍ LIDSKÉ ČINNOSTI; každý den hrají čím dál tím větší úlohu v běžném životě člověka, narůstající měrou pak určují způsob naší interakce s dalšími lidmi, zvyšují náš stupeň konektivity s vnějším okolím, s nímž nás dokonale propojují.

Nejsme schopni zcela, natož pak určitě, předpovědět, jakým bude svět (jací budeme my sami) za dvacet let. Co však víme přesně je, že věda a technika budou plnit hlavní úlohu v probíhajících změnách ve světě časů příštích, zkrátka v budoucnosti. Uhodnout dopředu, čím se bude zaobírat dítě zítřka tedy nelze. Co však můžeme již nyní, je naučit jej osvojovat si nové, pracovat v kolektivu, vést samostatné projekty, orientovat se v tom, co je důležité, umět rozlišit podstatné od irelevantního. 

Na základě odhadu INTEL se jeví, že množství nových profesí bude tak či onak spojeno s  programováním a roboTIkou. Problém nedostatku inženýrských kádrů, zlákání talentované mládeže pro obory přírodních a technických disciplín, společnost INTEL považuje za naprosto zásadní. 

Jedna z klíčových misí dneška je naučit děti technologiím, implementace těchto technologií do procesu vyučování.

Člověk budoucnosti jest člověk, který se soustavně učí, mění se, adaptuje se… či se propojuje s robotem…

nové kurzy, které pro vás připravujeme

Transport
budoucnosti

matematika
1, 2

kosmické
projekty

přírodní vědy
1, 2

inteligentní
dům

soutěžní
ROBOTIKA

město
budoucnosti

ZÁKLADY
ROBOTIKY

Co dává výuka v centru robiq

Všestranný
vývoj

Dítě získává lepší uvědomění/ pochopení aspektů reality a sebekontrolu.
Rozvíjí se u něj všechny typy motoriky, koordinace pohybů v prostoru, přesnost, odhad, důkladnost atd.
Dítě takto rozvíjí svůj tvůrčí potenciál.

Práce
ve skupině

Rozvíjí vlastnosti leaderů, umění spolupráce a činnosti v kolektivu.
Dítě získává a rozvíjí důležité sociální návyky.
Zlepšuje své osobnostní vlastnosti.

Asistence při výuce

Cestou experimentů a řešení zábavných úkolů dítě
praktickým způsobem aplikuje zákony fyziky a matematické vzorce.
Cestou programování robota se dosahuje toho, že
se dítě učí onou přirozenou cestou, což zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu.

seznámení s vedou

Dítě se učí základům přírodních věd a programování.
Příšerné formule z nepochopitelné matematiky a fyziky se s ním stávají nejlepšími kamarády v poznávaní světa a vytvoření zajímavých modelů.

Budoucí perspektiva

Děti si vytváří pevné základy pro svůj příští
úspěch tím, že pro sebe objevují svět současných technologií. Získávají návyky
pro své budoucí profese, zejména pak ty, které jsou aktuální na trhu práce již
dnes.
Naši žáci jsou budoucí elitou Hi-tech businessu.

Jak probíhá naše výuka

U nás v centru naleznete

Individuální
přístup

Dítě vždy může počítat s individuálním přístupem. Každá skupina čítá do šesti dětí.

Prvotřídní
učitelé

Všichni naši pedagogové mají speciální přípravu a zkušenosti práce s dětmi. Vaše dítě bude schopno programování již během první hodiny výuky.

Vyučovací
program

Náš vyučovací program je vytvořen pro dívky a chlapce. Program je rozložen do několika let. Neustále se doplňuje a optimalizuje.

Jsme
soběstační

Není třeba, abyste dítěti opatřovali jakékoli učební pomůcky. Vše potřebné Vaše dítě získá od nás.

Naše reference

×
ZAPIŠ SE DO 
UKÁZKOVÉ (DEMO) HODINY
Děkujeme za objednávku! Do 24 hodin budeme vás kontaktovat.
Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později.